Home » Bedrijf

Onze infrastructuur bestaat uit een netwerk van kantoren, productie- en assemblagewerkplaatsen, een kalibratielaboratorium en engineering-, programmerings- en onderhoudsafdelingen. De som van onze menselijke en technische middelen stelt ons in staat onze klanten kwaliteitsoplossingen en de meest complete en persoonlijke service te bieden.

Tijdlijn

ATI Sistemas is in 1993 opgericht als bedrijf voor elektrische en instrumentatiediensten voor de opwekkingsindustrie in onze regio van oorsprong, Galicië. In de loop der tijd hebben we ons dienstenaanbod en werkterrein gediversifieerd, grenzen overschreden en zijn we op steeds meer verschillende werkterreinen actief geworden.

  • 1993: Oprichting van het bedrijf
  • 1997: ISO-9001 certificering als een van de eerste MKB’s in onze regio.
  • 1998: Regionaal kantoor in Castilla y León
  • 2001: Bereiken van ISO-14001 certificering
  • 2008: Behalen van OHSAS/ISO-18001 certificering
  • 2009: Regionaal kantoor in Madrid
  • 2013: Bereiken van ISO-50001 certificering
  • 2017: Oprichting van een dochteronderneming in Nederland
  • 2020: Bereiken van ISO-45001 certificering

Kwaliteit

We zien continue verbetering en training als een stelregel bij de uitvoering van onze diensten en leveringen, en totale kwaliteit als een strategische waarde in de markt voor een efficiënte bedrijfsvoering welke is afgestemd op de behoeften van onze klanten.

We hebben de normen voor kwaliteit, milieu, veiligheid en gezondheid op het werk en energie-efficiëntie geïmplementeerd en op basis daarvan ons managementbeleid bepaald, zowel ten opzichte van onze werknemers als ten opzichte van derden, waarbij we ons ook inzetten voor duurzame ontwikkeling en de maatschappij in het algemeen door middel van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Dit alles vormt een geïntegreerd managementsysteem waarin de verschillende elementen van deze filosofie worden gecoördineerd.

ISO-9001
ISO-9001
ISO 14001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 45001
ISO 50001
ISO 50001

Kernwaarden

Mensen

We streven naar de best mogelijke aanpassing van het werk aan het gezinsleven van onze werknemers; we zorgen ervoor dat ze beschikbare ontwikkelingskansen krijgen op basis van verdienste en professionele inbreng.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

We zijn ons ervan bewust dat al onze acties niet alleen invloed hebben op onze bedrijfsomgeving, maar ook op de sociale omgeving en de gemeenschap. Daarom proberen we in ons dagelijkse productieve werk de impact van onze activiteiten op de omgeving waarin we werken te beperken en gaan we zelfs nog verder: we zetten ons in om betrokken te raken bij activiteiten die onze gemeenschap en onze regio ten goede komen.

Klantgerichtheid

Onze klanten zijn onze topprioriteit en de beste manier om de kwaliteit van de service en de tevredenheid van onze klanten te garanderen, is een continue klantgerichtheid, waarbij we zo snel mogelijk reageren, flexibel zijn in onze oplossingen, innoveren in het bestuderen van alternatieven en een hoog niveau van kennis van de behoeften bieden door te luisteren, te observeren en direct samen te werken.

Samenwerking

We moedigen ieders deelname aan om een gemeenschappelijk doel te bereiken, informatie en kennis te delen om de relaties met klanten en leveranciers te versterken.

Overwinnen

Elke nieuwe uitdaging is een nieuwe kans die onze passie en enthousiasme aanwakkert om de beste technische oplossing te vinden, de meest efficiënte en de veiligste voor mensen en de installatie zelf.

Gezondheid en veiligheid

We zetten ons in voor gezondheid en veiligheid op het werk en bevorderen een preventiecultuur op alle niveaus van onze organisatie.

Verantwoordelijkheid

We handelen met professionaliteit, morele integriteit, loyaliteit, betrokkenheid en respect voor onze omgeving.

Resultaatgericht

We richten onze acties op het bereiken van de doelstellingen van het bedrijfsproject en proberen verwachtingen te overtreffen in een proces van continue verbetering.

Gelijkheid

Menselijk kapitaal is onze grootste troef. We zijn ervan overtuigd dat diversiteit in onze teams ons verrijkt en helpt om betere resultaten te behalen. Daarom ondersteunen we bij ATI SISTEMAS talent en professionaliteit, ongeacht geslacht.

Sinds 2020 hebben we een Gender Equality Plan geïmplementeerd dat ons in staat stelt om het percentage pariteit in het bedrijf te verbeteren en de gelijkheid tussen mannen en vrouwen te bevorderen, ook al is er in de meeste sectoren waarin we werken een grotere aanwezigheid van mannen.

Ethische code

We streven ernaar dat onze ethische toewijding en ons respect voor het milieu de basis vormen voor het vertrouwen van de verschillende groepen waarmee we samenwerken. We geloven dat de beste garantie voor onze inzet om waarde te creëren voor alle belanghebbenden gebaseerd is op professioneel gedrag in overeenstemming met de visie en waarden van het bedrijf.