Home » Diensten » Engineering

Ons team van ingenieurs en technici heeft uitgebreide ervaring met elektrische projecten en installaties, instrumentatie en besturing, automatisering en procesbeheer. Ons doel is om de meest effectieve en efficiënte oplossingen te bieden op het gebied van kosten, veiligheid, servicecontinuïteit, energieverbruik en onderhoud.

Gedetailleerde engineering

Uitgaande van het eerste ontwerp, ontwikkeld door onze technici of door externe ingenieurs, ontwikkelen we de detailengineering, de inspectie van installaties en het opstellen van as-built documentatie. We hebben gespecialiseerd personeel voor de inspectie, documentatie en legalisatie van oude installaties, waarvan de documentatie meestal verouderd of onvindbaar is:

 • Elektriciteit
 • Instrumentatie en besturing (I&C)
 • Procesmechanica

Turnkey-projecten

Een turnkey- of EPC-project (Engineering, Procurement and Construction) is een project waarbij de engineering, de levering van de apparatuur en de montage door hetzelfde bedrijf worden uitgevoerd, waardoor de contractketen in het project tot een minimum wordt beperkt. De voordelen van dit model zijn aanzienlijk:

 • Betere controle over planning en naleving van deadlines
 • Snellere oplossing van incidenten
 • Besparingen op de aankoop van materialen
 • Betere kwaliteitscontrole

De sleutel tot een goede turnkey service is een flexibele structuur, een betrouwbaar netwerk van leveranciers en partners en natuurlijk technische training en een grondige kennis van het project.

Dankzij onze structuur en onze gediversifieerde ervaring kunnen we ons aan dit model aanpassen en de hele levenscyclus van het project dekken, van het voorontwerp tot de inbedrijfstelling en zelfs, als de klant dat wenst, de bediening en het onderhoud van de installatie.

Inbedrijfstelling

Inbedrijfstelling is het proces van het opstarten, regelen en balanceren van apparatuur en systemen op een geplande manier, en het moment om te controleren of de voorgaande ontwerp- en ontwikkelingsfasen rekening hebben gehouden met alle variabelen die betrokken zijn bij het proces. De duur van de inbedrijfstellingsfase is meestal direct gerelateerd aan de complexiteit van het proces, dus het ontwerpen van een effectief en realistisch inbedrijfstellingsplan is essentieel.

Fasen:

 • Definitie van het opstartplan. Het tijdschema wordt gecontroleerd en goedgekeurd voordat er actie wordt ondernomen.
 • Opeenvolgende uitvoering van de procesfasen. Bij complexe processen wordt geprobeerd zoveel mogelijk fasen te combineren als het proces toelaat.
 • Voorafgaand testen
 • Beoordeling van ondersteunende documentatie
 • Assistentie bij kwaliteitscontrole
 • Eindtesten en voorbereiden van as-built documentatie.
 • Oplevering van de installatie

Machine-aanpassing & CE-markering

Volgens de huidige EU-regelgeving moeten alle machines die na 1 januari 1995 op de markt zijn gebracht voorzien zijn van de CE-markering en de CE-verklaring van overeenstemming. Deze bepaling geldt zowel voor individuele machines als voor groepen machines die als één systeem werken.

Wanneer een installatie volledig bestaat uit apparatuur met de CE-markering, wordt ervan uitgegaan dat de volledige installatie voldoet aan de voorschriften, maar als ten minste één van de componenten niet over deze certificering beschikt, moet worden gecontroleerd of deze voldoet aan de voorschriften, anders voldoet de volledige installatie niet en mag deze niet worden gebruikt.

Het in overeenstemming brengen van een apparaat of installatie is een relatief eenvoudig en snel proces, hoewel het altijd afhankelijk is van de machine of installatie, en bestaat normaal gesproken uit:

 • Aanmaken van een specifiek dossier voor de machine of set machines
 • Opstellen van een conformiteitsrapport voor beveiligingsapparaten
 • Correctie van gedetecteerde tekortkomingen: installatie van beveiligingen of afschermingen, noodstopsystemen, enz.
 • Samenstellen van een gebruiks- en onderhoudshandleiding voor de machine of installatie.
 • Eindrapport door gekwalificeerde technicus: conformiteitsverklaring.
 • CE-markering

Onze engineeringafdeling biedt, in samenwerking met onze GIS- en preventiediensten, beoordelings- en conformiteitsbeoordelingsdiensten voor machines en machinesamenstellingen die onze klanten in staat stellen om:

 • Oude machines en apparatuur te certificeren binnen het huidige regelgevingskader, zodat hun nuttige levensduur kan worden verlengd.
 • Dergelijke machines en apparatuur aan te passen aan de huidige veiligheidseisen.
 • Machines te integreren en aan elkaar te koppelen om een continu proces te voltooien, waardoor bewegende delen, hotspots, enz. die de veiligheid van hun operators in gevaar kunnen brengen, niet meer toegankelijk zijn.